доц. ШКЛЯРСЬКИЙ С.М.

Kukiyada waa in karti loo siiyaa biraawsarkaaga

Koorsooyinka qaarkood ayaa dhici karta iney u oggolaadaan marinka martida